Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. Zagadnienia wstępne

Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą http://drewnianemebleogrodowe.pl jest Anna Trębacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NIP:552-171-80-04, który jest wpisany jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

I.2. Definicje.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sofysklep.pl;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sofysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy Anna Trębacz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.drewnianemebleogrodowe.pl

Sprzedający - Tartak Stolarstwo "DREW-JORD" 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;

Produkt gotowy – towar, który Sprzedawca oferuje w postaci przedstawionej w ofercie sklepu bez możliwości jego modyfikacji przez Klienta.

Produkt na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, który jest przygotowany według indywidualnych potrzeb Klienta, określonych w Zamówieniu. 

Produkt gotowy i produkt na indywidualne zamówienie - pomimo że jest możliwy do kupienia za pośrednictwem sklepu i poprzez dodanie do koszyka nie musi znajdować sie na stanie magazynowym sprzedającego przez co okres wysyłki w przypadku towaru gotowego do 21 dni roboczych, towar na zamówienie do 42 dni roboczych oczekiwania.

Produkty oferowane do sprzedaży wykonywane są z drewna litego świerkowego, sosnowego nie klejonego. Wyroby ogrodowe mogą posiadać sęki pojedyńcze, sęki skupione, sęki skrzydlate pęknięcia wzdłużne z przesychania oraz pęcherze żywiczne które występują w drewnie iglastym i są naturalnym charakterystycznym elementem dla drewna litego nie stanowią podstaw do reklamacji wyrobu gotowego. 

I.2. Postanowienia ogólne

I.2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresemwww.drewnianemebleogrodowe.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Anna Trębacz TARTAK- STOLARSTWO "DREW-JORD" 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04

I.2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli gotowych i na indywidualne zamówienie oraz akcesoriów meblowych. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Oferowane produkty posiadają dwie kategorie: Produkt gotowy lub Produkt na indywidualne zamówienie.

I.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym.  Podane ceny są cenami netto

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

II.1. Wymagania techniczne.

II.1.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)    przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla FireFox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.

b)    program Adobe Acrobat Reader,

c)    adres e-mail,

d)    aktywne połączenie z siecią Internet.

II.2. Rejestracja

II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego www.drewnianemebleogrodowe.pl nie wymaga rejestracji.

Podane ceny są cenami netto istnieje możliwość negocjacji ceny

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:

1. Administratorem Pana/Panidanych odobowych jest TARTAK- STOLARSTWO "DREW-JORD"  z siedzibą 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04 zwanym dalej Administratorem: Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

2.W sprawie związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować sie przez adres e-mail drewjord@onet.pl

3. Pana/Pani dane odobowe bedą tylko i wyłacznie przetwarzane w celu świadczenia usług zgodnie z zawrtą umową lub w działąniach niezbędnych do zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie ogólene o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

5. Podanie dancyh jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

 przenoszenia danych 

 cofniecia zgody na przetwarzanie danych

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu 

8. Pani/Pana dane osobowe będa przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia umowy