Drewniane Meble Ogrodowe


koszyk Koszyk jest pusty...

NASZA OFERTA

Altany ogrodowe (32)

Budy dla psów (6)

Domki na narzędzia (18)

Domki, budki handlowe (10)

Donice ogrodowe (7)

Do ogrodu dla dzieci (16)

Domy letniskowe (szkieletowe) (5)

Huśtawki ogrodowe drewniane (7)

Komplety mebli ogrodowych (17)

Ławki ogrodowe (7)

Pergole ogrodowe (8)

Studnie drewniane (14)

Wiaty drewniane, Garaże samochodowe (16)

Wiatraki drewniane do ogrodu (9)

Wyroby stolarskie i gotowe produkty (7)Drewutnia, wiata drewniana
Drewutnia, wiata drewniana
3000.00 złMeble do ogrodu

Meble ogrodowe naszej firmy to solidne wykonanie oraz wysoka jakość specjalnie wyselekcjonowanego drewna. Kupując u nas meble ogrodowe kupujesz meble wysokiej jakości prosto od producenta.

DOSTĘPNE KOLORY

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
I. Zagadnienia wstępne
Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą http://drewnianemebleogrodowe.pl jest Anna Trębacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NIP:552-171-80-04, który jest wpisany jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
I.2. Definicje.
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sofysklep.pl;
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sofysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy Anna Trębacz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.drewnianemebleogrodowe.pl
Sprzedający - Tartak Stolarstwo "DREW-JORD" 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;
Produkt gotowy – towar, który Sprzedawca oferuje w postaci przedstawionej w ofercie sklepu bez możliwości jego modyfikacji przez Klienta.
Produkt na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, który jest przygotowany według indywidualnych potrzeb Klienta, określonych w Zamówieniu. 

Produkt gotowy i produkt na indywidualne zamówienie - pomimo że jest możliwy do kupienia za pośrednictwem sklepu i poprzez dodanie do koszyka nie musi znajdować sie na stanie magazynowym sprzedającego przez co okres wysyłki w przypadku towaru gotowego do 21 dni roboczych, towar na zamówienie do 42 dni roboczych oczekiwania.

Produkty oferowane do sprzedaży wykonywane są z drewna litego świerkowego, sosnowego nie klejonego. Wyroby ogrodowe mogą posiadać sęki pojedyńcze, sęki skupione, sęki skrzydlate pęknięcia wzdłużne z przesychania oraz pęcherze żywiczne które występują w drewnie iglastym i są naturalnym charakterystycznym elementem dla drewna litego nie stanowią podstaw do reklamacji wyrobu gotowego. 

I.2. Postanowienia ogólne
I.2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresemwww.drewnianemebleogrodowe.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Anna Trębacz TARTAK- STOLARSTWO "DREW-JORD" 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04
I.2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli gotowych i na indywidualne zamówienie oraz akcesoriów meblowych. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Oferowane produkty posiadają dwie kategorie: Produkt gotowy lub Produkt na indywidualne zamówienie.
I.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym.  Podane ceny są cenami netto
II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
II.1. Wymagania techniczne.
II.1.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a)    przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla FireFox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.
b)    program Adobe Acrobat Reader,
c)    adres e-mail,
d)    aktywne połączenie z siecią Internet.
II.2. Rejestracja
II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego www.drewnianemebleogrodowe.pl nie wymaga rejestracji.

Podane ceny są cenami netto istnieje możliwość negocjacji ceny

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych RODO


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:

1. Administratorem Pana/Panidanych odobowych jest TARTAK- STOLARSTWO "DREW-JORD"  z siedzibą 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04 zwanym dalej Administratorem: Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

2.W sprawie związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować sie przez adres e-mail drewjord@onet.pl

3. Pana/Pani dane odobowe bedą tylko i wyłacznie przetwarzane w celu świadczenia usług zgodnie z zawrtą umową lub w działąniach niezbędnych do zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie ogólene o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

5. Podanie dancyh jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  •  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
  •  przenoszenia danych 
  •  cofniecia zgody na przetwarzanie danych

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu 

8. Pani/Pana dane osobowe będa przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia umowy